Machinaal quilten voor beginners

  

 

In deze serie van 5 lessen maakt U een stekenlap met machinaal quiltwerk. In de eerste les werkt U nog met een gewone naaivoet en gaan we in op het gebruik van de verschillende (soorten) garens en manieren om rasters te stikken. 
In de 2e, 3e en 4e les zet U de eerste stappen om uit te vrije hand te leren quilten. Machinaal quilten is heel veel meer dan alleen maar meanderen. In de laatste les hebben we het over het stikken van randen en leert U de losse delen samen te voegen.
Het is van belang dat U het ondertransport van de naaimachine kunt uitschakelen en dat U een stopvoetje of een quiltvoetje hebt.
Woensdagmiddag van 13.30-16.00 uur, 21 november, 19 december, 23 januari, 27 februari, 27 maart

Lesgevende: Marjon Hoftijzer

Lesprijs: € 115,-