Machinaal quilten voor beginners

  

 

In deze serie van 6 lessen maakt U een stekenlap met machinaal quiltwerk. In de eerste les werkt U nog met een gewone naaivoet en gaan we in op het gebruik van de verschillende (soorten) garens en manieren om rasters te stikken. 
In de 2e, 3e en 4e les zet U de eerste stappen om uit te vrije hand te leren quilten. Machinaal quilten is heel veel meer dan alleen maar meanderen. In de 5e les hebben we het over het stikken van randen en leert u de losse delen samen te voegen.

In de 6e les gaan we heel specifiek kijken hoe een eigen werkstuk machinaal gequilt kan worden. Hoe brengen we de opgedane kennis in de praktijk.
Het is van belang dat u het ondertransport van de naaimachine kunt uitschakelen en dat u een stopvoetje of een quiltvoetje hebt.

Data: 2 oktober, 6 november, 4 december 2019,

15 januari, 19 februari, 18 maart 2020

Tijd: 13.30-16.00 uur

Lesgevende: Marjon Hoftijzer

Cursusgeld: €130,-