Onderhoudsworkshop Singer Featherweight

Op deze dag gaat u samen met Rob, “Dokter Featherweight”, uw Singer Featherweight schoonmaken, oliën, smeren en controleren of de afstellingen nog goed zijn en eventueel bijstellen. Tevens controleren we of er geen onderdelen in de machine of de pedaal zitten die problemen kunnen gaan geven.

Aan het eind van de ochtend zal uw machine weer lopen als een zonnetje en  weet u meteen hoe u het oliën en schoonmaken in het vervolg zelf kunt doen.

Uiteraard bent u voor deze workshop in het bezit van zo’n prachtig Singer Featherweight naaimachientje!

Datum en tijd: Zaterdag 15 maart 2025 van 10.00-15.30 uur

Lesgevende: Rob Stegeman

Lesprijs: €30,-